Blinker weboldal fejlec

Menyeki Tározó 2019. évi Horgászrendje

Jóváhagyta az egyesület 2019. február 22-i közgyűlése.

 
A BLINKER Horgászegyesület (Márkó, Petőfi S. u. 11.) halgazdálkodási kezelésében lévő Menyeki Tározón (víztérkódja: 19-026-1-1) kizárólag az egyesület által kibocsájtott területi engedélyek birtokában lehet horgászni,  az állami jogszabályi rendelkezések (A halgazdálkodásról  és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. tv. és ennek végrehajtására kiadott 133/3013. (XII.28.) VM   rendelet) valamint a  MOHOSZ Országos Horgászrend és jelen Horgászrend előírásának  maradéktalan betartásával.

1./ A Tározó zárt, más szervezet kezelésében lévő területen fekszik, ezért kiemelten fontos figyelmet kell szentelni az alábbi előírásoknak. Ezek megszegése a területi jegy azonnali bevonását és fegyelmi eljárás indítását eredményezi! Ugyanilyen felelősség terheli azt a horgászt is, aki elnézi mások szabálytalanságát, aki szabálytalanság elkövetőjét nem figyelmezteti és a figyelmeztetéstől függetlenül az esetet az egyesület társadalmi halőrének vagy az egyesület elnökének haladéktalanul nem jelzi.

       a.) A Tározóra érvényes területi engedély birtokában - és az Elnökség más irányú utasításának hiányában -az alábbi 4. pontban előírt eljárást követően kizárólag horgászat céljából szabad kimenni. Területi engedéllyel nem rendelkező kísérő csak az HE elnöknek eseti engedélyével vihető a Tározóra.

     b.) Az egyesülettől átvett kulcsról saját másolatot készítetni TILOS, ennek megszegése bűncselekmény! A bejárati kaput "talált állapotában" kell hagyni. Ha nyitva van a kapu, nem szabad bezárni ha zárva van akkor az azon való áthaladást követően azonnal le kell lakatolni!

       c.) A Tározót határoló Malom árkon kizárólag a halőrház melletti kitaposott áthajtón szabad közlekedni. Amennyiben ez bármilyen okból nem lehetséges, a gépkocsit az ott kijelölt parkolóban kell hagyni A Társaság épületei mellett, a Malom árok körbekerülésével való mindennemű átjárás,   valamint a Tározót körülvevő általunk gondozott terület elhagyása a legszigorúbban TILOS!

d.) Tilos a területen hangoskodni, indokolatlanul zajt kelteni.

2./ A Tározón un. "családi piknik" tartására igencsak indokolt esetben a HE elnöke adhat engedélyt, egyúttal behatárolva az engedélyezett összejövetel létszám és egyéb feltételeit.

3./ A Tározón a horgász szezon kezdetét és végét az Elnökség állapítja meg. Erről az engedélyeseket a hirdetőtáblán, illetve hírlevélben értesíti. Ugyanígy kerülnek értesítésre/kihirdetésre az esetenkénti horgászati tilalmak is. (Haltelepítés, verseny, más rendezvény, stb.) A Tározón az éjszakai horgászat tilos. Horgászni napfelkeltétől napnyugtáig szabad. Ebben a vonatkozásban a horgászat "kezdete" és "vége"  a kapunyitás illetve a kapuzárás időpontja. A napi, heti és az éves limit elérést követően az aznapi, heti és az éves horgászat a Tározón nem folytatható.

4./ A horgászat előfeltételeként a - a társjegyes és vendégjegyes horgászok számának közlésével együtt - személyesen vagy telefonon  az egyesület jegykiadójánál(pénztárosánál), távollétében az elnöknél illetve a halőrnél előzetesen telefonon be kell jelentkezni.  A bejelentkezés annak figyelembevételével kerül elfogadásra, hogy a Tározón egyidejűleg legfeljebb 15 fő (éves jegyes + társjegyes + vendégjegyes összesen) horgászhat. A bejelentkezés során kell egyeztetni a kulcsfelvétel és leadás  idejét és módját.

5./ A horgászat megkezdése előtt a beírókönyvben kell beregisztrálni, majd a horgászat befejeztével  ugyanitt kell a napi fogást az állami fogási napló adatai alapján beírni, majd kiiratkozni. Horgászvendég és társjegyes horgász esetén a vendéglátó horgász is felelős ennek megtörténéséért, de a beírókönyvbe bejegyzett adatok valódiságát mindenkinek saját kezű aláírással kell hitelesíteni.

6./ A Tározón foglalt hely, foglalt etetett hely nincs. A tó partján maradandó jelzés vagy „horgászhely” (bottartó, parti karó, ülőke, fatuskó, stb.) nem hagyható, nem létesíthető. A vízben a horgászatot követően az etetés helyét jelző karó, bója, stb. nem maradhat.

7./ A Tározón csalihalfogó háló használata, valamint  a bojlis módszerrel történő horgászat, továbbá az ott elhelyezett munka csónak használata tilos. Pergető módszerrel kizárólag más horgász zavarása nélkül szabad horgászni. A kifogható amur mérete  legalább 40 cm. Keszegfélék fogása tilos.

8./ A Tározó területén szeméttartó tudatosan nincs kihelyezve. Az ott tartózkodás során keletkezett hulladékát mindenki köteles összegyűjteni és magával elvinni!

9./ A Társjegyes és a Vendégjegyes horgászat szabályai között meghatározott „együtt való horgászat” követelménye [Lásd: alábbi 14. és 15. pontokat] a horgászat, azaz a Tározó területén való tartózkodás teljes idejére vonatkozik.

10./ A Tározó ötéves halgazdálkodási tervében meghatározott darabszám erejéig az BLINKER Horgászegyesület tagjainak [a jegy sorszámában T. jelölésű] Éves területi engedélyeket  biztosít. Amennyiben április 30.-ig a tagság által kiváltott éves területi engedélyek száma nem éri el a kiadható éves jegy számot, a különbözet erejéig ezeket a jegyeket [a jegy sorszámában K.T. jelöléssel] az Elnökség nem egyesületi tagok részére is értékesítheti, feltéve ha a jegyet igénylő a közgyűlés által jóváhagyott összegű egyszeri tófejlesztési hozzájárulást fizet.

11./ Az éves területi engedélyekhez Családi Társjegy is váltható. A T. jelű éves területi engedélyhez15 db. Vendégjegy igényelhető. A K.T. jelzésű éves területi engedély vendégjegy igénylésére nem jogosít.

12./ Éves területi engedély ára 50.000 Ft. Azzal legfeljebb kettő horgász bottal, botonként maximum kettő egyágú horoggal, vagy egy pergető bottal lehet horgászni. Naponta 3 db, hetente 7 db, évente 35 db méretkorlátozással védett hal, továbbá naponta 2 kg ezüstkárász fogható. A Családi Társjegyes fogás ebbe a limitbe beszámít!

13./ Éves Családi Társasjegy az éves területi engedéllyel   rendelkező horgász  - Hhvtv szerinti gyermek vagy ifjúsági horgásznak minősülő gyermekének, nevelt gyermekének, unokájának, továbbá házastársának, élettársának adható ki, amennyiben önállóan rendelkeznek érvényes állami horgászjeggyel. Az éves családi társjegyek ingyenesek.

14./ Gyermek társjeggyel egy horgászbottal és azon egy horoggal - és csak úszós módszerrel, ifjúsági társjeggyel egy horgászbottal, azon egy horoggal, házastársi társjeggyel egy horgászbottal, azon legfeljebb kettő db. egyágú horoggal lehet horgászni; kizárólag az éves területi jegyes horgásszal együtt az összeszámított napi, heti, éves limit erejéig.

     Összeszámított limit: az éves területi engedélyes és valamennyi családi társjegyes horgász által kifogott hal összesen. Mindez az éves terület jegyes horgász kontingenssége terhére. [Napi 3, heti 7, évi 35 db. méretkorlátozással védett hal.]

15./ A Napi Vendégjegy ára 3.500 Ft. Napi Vendégjegy csak az éves területi engedéllyel rendelkező horgász igénylésére állítható ki. Azzal a Tározón kizárólag a vendéglátó horgásszal együtt, de külön szák használatával, legfeljebb két horgász bottal, botonként két db. egyágú horoggal, vagy egy pergetőbottal lehet horgászni, és 2 db, méretkorlátozással védett hal, továbbá 1 kg ezüstkárász fogható.

16./ További területi engedélyek: VIP  jegyet és ingyenes Sportjegyet korlátozott számban az Elnökség adhat ki. A Sportjeggyel kifogott halat (legfeljebb rövid fényképezést követően) azonnal vissza kell engedni a tóba, hal nem vihető el.

Óvjuk és védjük horgász tavunkat és annak környezetét. Figyeljünk egymásra, ha kell nyújtsunk segítséget a másiknak, de ha kell, figyelmeztessük is horgásztársunkat! A horgászat során ne csak a szabályok betűszerinti betartására törekedjünk, hanem tanúsítsunk horgász-etikus magatartást is. Ez a - mind terjedelmére, mind mélységére nézve - kisméretű tó más horgász magatartást kíván mint egy a nagyvizes horgászvíz. Itt lényegesen kevesebb a halak esélye a renegálódásra. Erre való tekintettel tehát a MENYEKI Tározón senki ne alkalmazza a "fogd meg, puszild meg és engedd vissza" (egyébként is vitatható) módszert!

Ne feledje senki, hogy amink van, az a közös munkánk - és mindjárt tegyük azt is hozzá -, hogy nem kevés közös anyagi áldozatunk eredménye. Használjuk tehát okosan, féltve és szeretettel, saját magunk és horgász közösségünk mindennapi örömére.

Márkó, 2019. február 22.

                                                                                                                     Blinker Horgászegyesület
                                                                                                           Lichtenstein György elnök s.k.


 

                                                                           

MOHOSZ tagszervezet egyesulete

Veszprémi időjárás előrejelzés

Instagram

PhotoMax 2.0 - Photos & Albums on your Website - Jquery plugin