Blinker weboldal fejlec

Menyeki Tározó 2023. évi Horgászrendje

blinkerhe

A BLINKER Horgászegyesület (Márkó, Petőfi Sándor u. 11.) halgazdálkodási kezelésében lévő Menyeki Tározón (víztérkódja: 19-026-1-1) kizárólag az egyesület által kibocsájtott és alább megnevezett területi engedélyek birtokában lehet horgászni, az állami jogszabályi rendelkezések (A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. tv. és ennek végrehajtására kiadott 133/3013. (XII.28.) VM   rendelet) valamint a MOHOSZ Országos Horgászrend és jelen Horgászrend előírásának maradéktalan betartásával.

1./ A Tározó zárt, más gazdasági szervezet kezelésében lévő területen fekszik, ezért kiemelten fontos az alábbi a-e.) pontokban részletezett előírások megtartása. Ezek megszegése a területi jegy azonnali bevonását és fegyelmi eljárás indítását eredményezi! Ugyancsak személyes felelősség terheli azt a horgászt is, aki elnézi mások szabálytalanságát, aki szabálytalanság elkövetőjét nem figyelmezteti és a figyelmeztetéstől függetlenül az esetet az egyesület társadalmi halőrének vagy az egyesület elnökének haladéktalanul nem jelzi.

       a.) A Tározóra csak érvényes területi engedély birtokában, kizárólag horgászat céljából szabad kimenni. Területi engedéllyel nem rendelkező kísérő csak az HE elnöknek eseti engedélyével vihető a Tározóra. Fentieken kívül részt lehet venni az Elnökség által a Tározón szervezett eseményeken az arra vonatkozó előírások szerint, továbbá az Elnök által adott egyedi engedély birtokában.

       b.) A Tározón un. "családi piknik" tartására a HE elnöke adhat engedélyt, egyúttal behatárolva az engedélyezett összejövetel létszám és egyéb feltételeit.

      c.) Az egyesülettől átvett kapukulcsról saját másolatot készíttetni TILOS, ennek megszegése bűncselekmény!
A bejárati kaput "talált állapotában" kell hagyni. Ha nyitva van a kapu, nem szabad bezárni, ha zárva van akkor az azon való áthaladást követően azonnal le kell lakatolni!

       d.) A Tározót határoló Malom árkon kizárólag a halőrház melletti kitaposott áthajtón szabad közlekedni. Amennyiben ez bármilyen okból nem lehetséges, a gépkocsit a fenti átjáró előtt, rendezett parkolásban kell hagyni. A Társaság épületei mellett, a Malom árok körbekerülésével való mindennemű átjárás, valamint a Tározót körülvevő általunk gondozott terület elhagyása a legszigorúbban TILOS!

e.)  A területen hangoskodni, indokolatlanul zajt kelteni TILOS:

2./ A Tározón a 2023. évi horgász szezon február 25.-vel kezdődik, hétfői napokon a horgászat szünetel. A horgászszezon vége   - a téli időjárás függvényében – kerül megállapításra, ez az időpont a tározó hirdetőtábláján, valamint az egyesület honlapján kerül közzétételre. Ugyancsak a honlapon, valamint a helyi hirdetőtáblán kerülnek közzétételre az eseti horgászati tilalmak is.  (Haltelepítés, verseny, gyermektábor, más rendezvény stb.)

3./  A Tározón az éjszakai horgászat tilos. Horgászni napfelkeltétől napnyugtáig szabad. A mindenkori „horgászat kezdete" és vége” a kapunyitás, illetve a kapuzárás időpontja. Ezt a két időpontot – függetlenül az alábbi 5. pontban meghatározat napi horgász jelentéstől a 06 30 3683908 telefonszámon közölni kell! A napi, heti és az éves limit elérést követően az aznapi, heti, illetve az éves horgászat a Tározón nem folytatható.

4./ A horgászat előfeltételeként a személyesen vagy telefonon az egyesület jegykiadójánál (pénztárosánál), távollétében az elnöknél előzetesen telefonon be kell jelentkezni.  A bejelentkezés annak figyelembevételével kerül elfogadásra, hogy a Tározón egyidejűleg (rendezvények, versenyek kivételével) legfeljebb 20 fő horgászhat. A bejelentkezés során kell egyeztetni a kulcsfelvétel és leadás idejét és módját is.

5./   A tározóra való beérkezést követően a belépés időpontját a Napifogási jelentés űrlapon be kell jegyezni, majd a horgászat befejeztével az űrlapot - valamennyi adatát kitöltve és aláírva – a gyűjtőládába kell bedobni. Ez az űrlap a napijegyek hátoldalán, a nem napijeggyel horgászók részére pedig a halőrház oldalán elhelyezett tartóban található.   

6./ A Tározón kizárólag a partról szabad horgászni. Foglalt hely, foglalt etetett hely nincs. Az úgynevezett. szoktató etetés tilos! A tó partján maradandó jelzés vagy „horgászhely” (bottartó, parti karó, ülőke, fatuskó stb.) nem hagyható, nem létesíthető. A vízben a horgászatot követően az eseti etetés helyét jelző karó, bója stb. nem maradhat. A Tározó területén szeméttartó tudatosan nincs kihelyezve. Mindenki köteles a nála keletkezett hulladékot összegyűjteni és a horgászat befejeztével magával elvinni!

8./ Felnőtt horgász legfeljebb kettő, ifjúsági horgász pedig egy horgászbottal, botonként maximum kettő egyágú horoggal horgászhat. Gyermek horgász egy db. egyágú („keszegező”) horoggal szerelt könnyű úszós bottal horgászhat.  Pergető módszerrel kizárólag más horgász zavarása nélkül szabad horgászni. A bojlis módszerrel történő horgászat, továbbá csalihalfogó háló használata tilos!

9./ A Tározón horgászóknak rendelkezniük kell sebfertőtlenítővel, továbbá működőképes hal mérlegel. A halakat kizárólag mérő hálóban, illetve szákban szabad mérlegelni. A pontymatrac használata ajánlatos.

10./ Kifogható halméretek:
Ponty: lekisebb kifogható méret 30 cm. Napi kifogható 1 illetve 2 db. 3 kg. -nál nagyobb pontyot megtartani TILOS!  Az ilyen halat sebfertőtlenítést követően haladéktalanul vissza   kell helyezni a vízbe, fotózásra is csak akkor kerülhet sor, ha a horgász pontymatracot használ.  
Amur: lekisebb kifogható méret: 40 cm. Napi kifogható mennyiség 1 db.
Ezüst kárász: Napi kifogható mennyiség 2 kg.
Keszegfélék kifogása tilos.

11./ A Tározó területi engedélyei:
 Éves területi engedély. Kizárólag felnőtt egyesületi tag válthatja ki. Ára 65.000 Ft. Éves szinten a napi és a heti limit meg-tartása mellett kifogható 20 db. méretkorlátozással védett hal (ponty, amur). Napi limit: 2 db. ponty vagy 1 db ponty és 1 db amur, továbbá két kg ezüstkárász. Heti limit: a napi limit megtartásával összesen 4 db. méretkorlátozással védett hal.
Az éves területi engedélyhez a „vendéghorgászat” szabályai mellett 15 db. napijegy társítható.
Felnőtt napijegy: Kizárólag a Vendég horgászathoz kapcsolódóan váltható ki. Ára: 67.800 Ft. A napijeggyel 2 db. ponty vagy 1 db ponty és 1 db amur, továbbá két kg ezüstkárász fogható.
Ifjúsági napijegy: Kizárólag a Vendég horgászathoz kapcsolódóan váltható ki. Ára: 3.900 Ft. A napijeggyel 1 db. ponty vagy 1 db amur, továbbá két kg ezüstkárász fogható.
Gyermek napijegy: Kizárólag a Vendég horgászathoz kapcsolódóan saját gyermek, unoka részére váltható ki.
Ára: 1.300 Ft. A napijeggyel egy kg ezüstkárász fogható. 
Egyéb engedélyek: VIP jegyet korlátozott számban az Elnökség véleménye alapján az Elnök adhat ki.

12./ A Tározón alkalmazott „Vendéghorgászat” lényege az, hogy napijegyes horgász kizárólag egy éves területi engedélyes egyesületi tag, illetve egy ezzel megbízott egyesületi tag felügyelete mellett horgászhat. Az ’együtt horgászat’ időtartama a területre történő belépéstől a kapuzárásig fennáll.  A napijegyes horgász szabályszerű magatartásáért, azaz a horgászrendek és szabályok megtartásáért való felelősség a vendég és a vendéglátó között egyetemleges. A vendéghorgásztatás ezen szigorú szabályait a Tározó különleges helyzete indokolja!

  13./ A gyermekek oktatására szervezett rendezvényeken (gyermek verseny, tábor) és/vagy a számukra külön engedélyezett egyéni vagy csoportos oktatás/gyakorlás keretében felnőtt(ek) felügyeletével a gyermek területi engedély nélkül horgászhat, valamennyi kifogott halat azonnal (versenyeken a mérlegelést követően) vissza kell helyezni a Tározóba.

Jóváhagyta a BLINKER elnökség 2023. február 10. ülése                                    

                                                                                                                         BLINKER HE Elnöksége   

                                                                                                                      Lichtenstein György elnök                 


                                                        

                                                                          

MOHOSZ tagszervezet egyesulete

Sirály tudástár logó

Veszprémi időjárás előrejelzés